Κονιάματα Εξομάλυνσης

  • Τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων, ταχείας πήξεως, για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες μικρού πάχους (1-3mm). Υψηλές συγκολλητικές ιδιότητες, κατάλληλο για χρήση σε υφιστάμενες η νέες κατασκεύες, ως υπόστρωμα για το σύστημα πατητής τσιμεντοκονίας Nanostucco 500.
  • Τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης υψηλών επιδόσεων, για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες μικρού πάχους (1-3mm). Καλές συγκολλητικές ιδιότητες, κατάλληλο για χρήση σε υφιστάμενες η νέες κατασκεύες.
  • Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα ταχείας πήξεως και ξήρανσης για εξομάλυνση δαπέδων. Υψηλές επιδόσεις, αντοχή στη φθορά, γρήγορη εφαρμογή, υψηλή εργασιμότητα, με βάση το τσιμέντο και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα, κατηγορίας CT C30 F6 A9.  Χρησιμοποιείται ως υλικό εξομάλυνσης και προετοιμασίας, πριν την εφαρμογή κεραμικών πλακιδίων, πατητής τσιμεντοκονίας κ.α.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: 3ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο Λάρισας - Θεσσαλονίκης
TK: 41336
Πόλη: Λάρισα
Τηλέφωνο: +302 410 611163
Fax: +302 410 621591
Mail: info@aboutbeton.gr